Vì sao dự báo dòng tiền lại cần thiết đối với việc quản trị dòng tiền?

Vì sao dự báo dòng tiền lại cần thiết đối với việc quản trị dòng tiền?

Dự báo dòng tiền giúp nhà quản trị dễ dàng đưa ra các quyết định tài chính như quyết định vay bổ sung vốn; dự trữ tiền mặt; quyết định giảm tiền mặt tại quỹ hay tăng các khoản đầu tư v.v.

Vậy dự báo dòng tiền là gì và vì sao doanh nghiệp cần thực hiện việc này? tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây.

>>> Xem thêm: Triển khai dự án DIGINET HR cho công ty TNHH Xây dựng Mô-Đun TLC

Dự báo dòng tiền là gì?

Dưới cách nhìn của tài chính doanh nghiệp, dự báo dòng tiền là mô hình hóa thanh khoản bằng tiền mặt trong tương lai của một công ty/ tổ chức trong một khung thời gian cụ thể. Thông thường sẽ khoảng 12 tháng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tạo dự báo hàng tuần, hàng tháng hoặc theo kỳ 6 tháng.

Để đạt được hiệu quả, khái niệm tài khoản phải thu (tiền vào) và tài khoản phải trả (tiền mặt) cần được lưu ý.

  • Các khoản phải thu: đề cập đến số tiền mà doanh nghiệp dự kiến thu được. Ví dụ: khoản thanh toán và tiền gửi của khách hàng hoặc có thể là khoản trợ cấp của chính phủ; khoản vay ngân hàng và hạn mức tín dụng,…
  • Các khoản phải trả: đề cập đến điều hoàn toàn ngược lại, nghĩa là bất cứ khoản chi mà doanh nghiệp cần chi tiền vào. Có thể là tiền lương, thuế, khoản thanh toán cho nhà cung cấp, tiền thuê cửa hàng; chi phí chung; hàng tồn kho,…

Về cơ bản, dự báo dòng tiền có thể được hiểu là một bảng phân tích số tiền dự kiến sẽ vào và ra khỏi doanh nghiệp. Dựa vào những phân tích này để hỗ trợ cho việc quản lý thanh khoản bằng tiền mặt của một tổ chức và đảm bảo rằng tổ chức có lượng tiền mặt cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của mình (thanh toán cho nhà cung cấp, trả lương cho nhân viên…), tránh các vấn đề về tài chính cũng như quản lý tốt hơn vốn lưu động.

dự báo dòng tiền

Vì sao doanh nghiệp cần phải dự báo dòng tiền?

Dòng tiền của doanh nghiệp phản ánh sức mạnh tài chính của doanh nghiệp; khi được quản lý một cách hiệu quả nó giúp doanh nghiệp tránh khỏi tình trạng mất khả năng thanh khoản dẫn tới phá sản doanh nghiệp. Do đó, dự báo trước nhu cầu về tiền là điều vô cùng quan trọng và cần thiết với mỗi doanh nghiệp hiện nay.

Dự báo dòng tiền mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, có thể kể đến như:

  • Dự đoán tình trạng thiếu và thặng dư tiền mặt
  • Xem và so sánh chi phí kinh doanh và thu nhập trong các kỳ
  • Ước tính tác động của việc thay đổi hoạt động kinh doanh (ví dụ: thuê nhân viên)
  • Chứng minh cho người cho vay khả năng trả nợ đúng hạn của doanh nghiệp.
  • Xác định xem doanh nghiệp có cần điều chỉnh không (ví dụ: cắt giảm chi phí)

Mặc dù tất cả những lợi ích này sẽ không đạt được cùng một lúc, nhưng người quản lý có thể sử dụng kết quả dự báo để điều hành doanh nghiệp tốt hơn và đưa ra quyết định chính xác hơn trong mỗi giai đoạn.

Một số phương pháp được sử dụng phổ biến

Ứng với hai phương pháp xác định dòng tiền của doanh nghiệp thì có hai phương pháp dự báo sau:

Phương pháp dự báo trực tiếp

Đây là phương pháp trực tiếp dự báo các thành phần của dòng tiền là dòng tiền vào và dòng tiền ra.

Với phương pháp này dòng tiền được tiếp cận trực tiếp theo các cách như dự báo trung bình giản đơn; dự báo theo cấp số nhân của dòng tiền; dự báo theo kế hoạch dòng tiền.

Phương pháp dự báo gián tiếp

Với phương pháp này, dòng tiền được tiếp cận gián tiếp từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà cụ thể là dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán.

Các phương pháp được áp dụng trong trường hợp này bao gồm phương pháp dự báo theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hay phương pháp phân tích hồi quy.

Thông thường hiện nay các doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp trực tiếp; vì phương pháp này có độ chính xác cao. Tuy nhiên phương pháp trực tiếp thường được sử dụng để dự báo trong ngắn hạn; còn phương pháp gián tiếp dự báo trong dài hạn.

Doanh nghiệp có thể sử dụng kết quả dự báo như một công cụ giúp quản lý dòng tiền. Nó sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về hướng đi của doanh nghiệp. Đồng thời chỉ ra nơi cần cải tiến và cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, việc này ​​có thể tốn thời gian và tốn kém nếu thực hiện không hiệu quả. Vì thế để tiết kiệm thời gian và chi phí, hãy liên hệ với DIGINET qua hotline: 0908 402 668 để được hỗ trợ về giải pháp quản lý phù hợp với mỗi doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Dễ dàng quản lý dòng tiền với phần mềm DIGINET ERP