Nghiệm thu dự án DIGINET HR cho công ty TNHH Tazmo Việt Nam
Nghiệm thu dự án DIGINET HR cho công ty TNHH Tazmo Việt Nam

Phần mềm DIGINET HR triển khai cho công ty TNHH Tazmo Việt Nam là dự án tiếp theo mà DIGINET xây dựng cho doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt, dự án lần này có sự phối hợp thực...

Quản lý hàng tồn kho đóng vai trò gì trong chuỗi cung ứng?
Quản lý hàng tồn kho đóng vai trò gì trong chuỗi cung ứng?

Quản lý hàng tồn kho đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng. Chỉ khi quá trình này...

Chuỗi cung ứng 2022 vẫn chưa thể “hồi phục” như mong đợi?
Chuỗi cung ứng 2022 vẫn chưa thể “hồi phục” như mong đợi?

Năm 2021, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và tắc nghẽn phạm vi toàn cầu do ảnh hưởng của Covid-19. Mặc...

Tồn kho an toàn ảnh hưởng thế nào đến chuỗi cung ứng?
Tồn kho an toàn ảnh hưởng thế nào đến chuỗi cung ứng?

Tồn kho an toàn là khối lượng hàng hóa dự trữ trong kho đủ để bù đắp sự không chắc chắn về lượng...

[Webinar] TOÀN CẢNH SỐ HÓA QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
[Webinar] TOÀN CẢNH SỐ HÓA QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Sau đại dịch Covid-19, bộ phận nhân sự của doanh nghiệp chịu nhiều tác động đã dần chuyển dịch vai...

Tiếp tục với Phần mềm ERP cũ hay là cải tiến đổi mới trong năm 2022?
Tiếp tục với Phần mềm ERP cũ hay là cải tiến đổi mới trong năm 2022?

Phần mềm ERP hiện tại của doanh nghiệp bạn có còn hiệu quả? và còn phù hợp với các quy luật phát...

Báo cáo áp dụng công nghệ số trong quản trị nhân sự năm 2021
Báo cáo áp dụng công nghệ số trong quản trị nhân sự năm 2021

Áp dụng công nghệ số trong quản lý nhân sự là việc sử dụng các giải pháp công nghệ thông minh vào...