Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp trong thời đại chuyển đổi số
Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp trong thời đại chuyển đổi số

Hiện nay có nhiều phong cách lãnh đạo khác nhau, đối với mỗi phong cách lại có mức độ tác động đến môi trường làm việc, sự hài lòng của nhân viên và hiệu quả nhóm không giống nhau. Do đó, việc lựa...

Công ty Cổ phần Bao bì Quang Minh mở rộng và tái triển khai hệ thống DIGINET ERP
Công ty Cổ phần Bao bì Quang Minh mở rộng và tái triển khai hệ thống DIGINET ERP

Công ty Cổ phần Bao bì Quang Minh đã sử dụng hệ thống DIGINET ERP trong suốt 15 năm và trong giai...

Khởi động dự án phần mềm DIGINET ERP cho công ty Sắt Thép Ngọc Biển
Khởi động dự án phần mềm DIGINET ERP cho công ty Sắt Thép Ngọc Biển

Công ty Sắt Thép Ngọc Biển được thành lập năm 1980, đến nay đã có 34 năm hoạt động trong lĩnh vực...

Khởi động dự án phần mềm DIGINET HR cho Công ty TNHH East Pacific Foods
Khởi động dự án phần mềm DIGINET HR cho Công ty TNHH East Pacific Foods

Dự án phần mềm DIGINET HR triển khai cho công ty TNHH East Pacific Foods (East Pacific Foods) chính...

Xây dựng định mức nguyên vật liệu (BOM) bằng phương pháp nào hiệu quả?
Xây dựng định mức nguyên vật liệu (BOM) bằng phương pháp nào hiệu quả?

Trong môi trường công nghiệp hiện nay, việc xây dựng định mức nguyên vật liệu (BOM) đã trở nên vô...

3 thay đổi để quản lý nguyên vật liệu trở nên dễ dàng hơn
3 thay đổi để quản lý nguyên vật liệu trở nên dễ dàng hơn

Quản lý nguyên vật liệu giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn đầu vào đầy đủ, tránh tồn kho quá mức gây...

DIGINET hoàn thành dự án phần mềm nhân sự cho công ty TLC Modular
DIGINET hoàn thành dự án phần mềm nhân sự cho công ty TLC Modular

Sau gần 1 năm triển khai dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Công ty TNHH Xây dựng Mô-Đun TLC...