11 xu hướng tuyển dụng nhân sự quan trọng trong năm 2024
11 xu hướng tuyển dụng nhân sự quan trọng trong năm 2024

Xu hướng tuyển dụng nhân sự có sự thay đổi qua từng năm, do tác động của nhiều yếu tố như công nghệ, kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa đã làm thay đổi cách thức tuyển dụng và quản lý nhân sự tại...

Nghiệm thu thành công dự án triển khai DIGINET HR cho công ty Grobest
Nghiệm thu thành công dự án triển khai DIGINET HR cho công ty Grobest

Dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR triển khai cho công ty Grobest được nghiệm thu vào ngày...

Mùa giáng sinh ấm áp bên đại gia đình DIGINET
Mùa giáng sinh ấm áp bên đại gia đình DIGINET

DIGINET những ngày cuối năm đâu chỉ có những bộn bề của công việc mà còn là niềm hân hoan khi một...

Hoàn thành hệ thống ERP cho Công Ty TNHH Sang Pharma
Hoàn thành hệ thống ERP cho Công Ty TNHH Sang Pharma

Vào ngày 07/12/2023 vừa qua, DIGINET đã chính thức nghiệm thu dự án hệ thống DIGINET ERP cho Công...

Các vấn đề về chuyển đổi số tại các doanh nghiệp lâu đời
Các vấn đề về chuyển đổi số tại các doanh nghiệp lâu đời

Những tưởng các doanh nghiệp lâu đời với nguồn lực mạnh về nhân sự, nguồn vốn, dòng tiền sẽ có thế...

Triển khai phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Nippon Paint
Triển khai phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Nippon Paint

Phần mềm nhân sự DIGINET HR được triển khai cho Nippon Paint là hệ thống hoàn chỉnh, đầy đủ mọi...

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Công ty DIGINET và Công ty EveHR
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Công ty DIGINET và Công ty EveHR

Vào ngày 01/11/2023, tại văn phòng DIGINET đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa công ty...