Lễ ký kết hợp đồng và khởi động dự án DIGINET ERP cho công ty Lafooco
Lễ ký kết hợp đồng và khởi động dự án DIGINET ERP cho công ty Lafooco

Sau thời gian làm việc tích cực, dự án DIGINET ERP cho công ty Lafooco chính thức bước vào giai đoạn triển khai. Đây là một cột mốc đáng tự hào của DIGINET trên con đường trở thành nhà cung cấp giải...

Giải pháp lập kế hoạch sản xuất ứng dụng công nghệ 4.0
Giải pháp lập kế hoạch sản xuất ứng dụng công nghệ 4.0

Dựa trên tổng nhu cầu đã được xác định, tồn kho hiện tại hay tồn kho tại phân xưởng để lập kế hoạch...

Quy trình quản lý sản xuất “chuẩn” của một số ngành trọng điểm
Quy trình quản lý sản xuất “chuẩn” của một số ngành trọng điểm

Quy trình quản lý sản xuất là trình tự (thứ tự, cách thức) thực hiện việc quản trị quá trình sử...

Giải pháp quản lý kho bằng sơ đồ trực quan
Giải pháp quản lý kho bằng sơ đồ trực quan

Quản lý kho hàng theo sơ đồ trực quan giúp việc quản lý hàng hóa trở nên đơn giản và hiệu quả, nhờ...

Dự báo nhu cầu sản phẩm là gì?
Dự báo nhu cầu sản phẩm là gì?

Có thể nói dự báo nhu cầu sản phẩm chính là xuất phát điểm của quản trị sản xuất. Bởi vì, trong...

Kick off dự án DIGINET ERP cho công ty TNHH Sungwon Medical
Kick off dự án DIGINET ERP cho công ty TNHH Sungwon Medical

Dự án DIGINET ERP chính thức bước vào giai đoạn triển khai với các phân hệ: quản trị sản xuất, quản...

Giải mã 11 khái niệm quan trọng trong Quản trị Sản xuất
Giải mã 11 khái niệm quan trọng trong Quản trị Sản xuất

Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử...