Thông tin mới

Triển khai phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR cho công ty TCL Việt Nam
Triển khai phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR cho công ty TCL Việt Nam

Dự án phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR triển khai cho công ty TCL Việt Nam đã chính thức khởi...

Mô hình làm việc kết hợp (Hybrid work) là gì? Vì sao nhân viên muốn nó?
Mô hình làm việc kết hợp (Hybrid work) là gì? Vì sao nhân viên muốn nó?

Mô hình làm việc kết hợp là một sự khác biệt lớn so với mô hình làm việc truyền thống, không chỉ...

Nghiệm thu dự án phần mềm quản trị ERP cho Công ty CP Dệt Đông Quang
Nghiệm thu dự án phần mềm quản trị ERP cho Công ty CP Dệt Đông Quang

Dự án phần mềm quản trị ERP triển khai cho công ty CP Dệt Đông Quang đã được nghiệm thu vào ngày...

Chuyển đổi số khó thành công vì doanh nghiệp thiếu điều này
Chuyển đổi số khó thành công vì doanh nghiệp thiếu điều này

Hầu hết các doanh nghiệp đều đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số, nhưng để thực sự thành công...

Nghiệm thu dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Công ty MPE
Nghiệm thu dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Công ty MPE

Phần mềm nhân sự DIGINET triển khai cho công ty TNHH TM - DV Điện Mạnh Phương (MPE) đã được nghiệm...

5 lợi ích của API đem lại cho việc quản lý doanh nghiệp
5 lợi ích của API đem lại cho việc quản lý doanh nghiệp

Nhờ những lợi ích của API mà doanh nghiệp có thể thúc đẩy tăng trưởng và cạnh tranh hiệu quả trong...

Triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp DIGINET ERP cho công ty AA
Triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp DIGINET ERP cho công ty AA

Vừa qua, phần mềm quản trị doanh nghiệp DIGINET ERP đã chính thức được triển khai cho công ty Cổ...