Thông tin mới

DIGINET ký kết hợp tác chiến lược với Vui App
DIGINET ký kết hợp tác chiến lược với Vui App

Ngày 02/6/2023 vừa qua, DIGINET đã tiến hành hành ký kết hợp tác chiến lược với Vui App Trong...

Triển khai phần mềm nhân sự DIGINET HR cho công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long
Triển khai phần mềm nhân sự DIGINET HR cho công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long

Vào ngày 28/4 vừa qua, đại diện công ty DIGINET đã tiến hành khởi động dự án triển khai phần mềm...

Vì sao cần ra quyết định dựa trên dữ liệu?
Vì sao cần ra quyết định dựa trên dữ liệu?

Các nhà lãnh đạo ngày nay nhận ra việc tận dụng dữ liệu để giải quyết vấn đề kinh doanh và đưa ra...

Quản lý dòng tiền doanh nghiệp hiệu quả không thể thiếu 5 điều này
Quản lý dòng tiền doanh nghiệp hiệu quả không thể thiếu 5 điều này

Quản lý dòng tiền doanh nghiệp là một trong những công việc quan trọng và không thể bỏ qua nếu...

Vì sao dự báo dòng tiền lại cần thiết đối với việc quản trị dòng tiền?
Vì sao dự báo dòng tiền lại cần thiết đối với việc quản trị dòng tiền?

Dự báo dòng tiền giúp nhà quản trị dễ dàng đưa ra các quyết định tài chính như quyết định vay bổ...

Triển khai dự án DIGINET HR cho công ty TNHH Xây dựng Mô-Đun TLC
Triển khai dự án DIGINET HR cho công ty TNHH Xây dựng Mô-Đun TLC

DIGINET triển khai dự án DIGINET cho công ty TNHH Xây dựng Mô-Đun TLC (TLC Modular) với các phân...

Dễ dàng quản lý dòng tiền với phần mềm DIGINET ERP
Dễ dàng quản lý dòng tiền với phần mềm DIGINET ERP

Quản lý dòng tiền vào, ra khỏi doanh nghiệp và dự báo được khả năng thanh toán trong tương lai sẽ...