Tin công ty

20 năm vững bước cùng KFC chinh phục thị trường Việt Nam
20 năm vững bước cùng KFC chinh phục thị trường Việt Nam

KFC được công nhận là "kẻ tiên phong" trong lĩnh vực đồ ăn nhanh tại Việt Nam. Vào thị trường từ...

Lễ Kick off dự án DIGINET HR triển khai cho Công ty Cổ Phần S&S Glove
Lễ Kick off dự án DIGINET HR triển khai cho Công ty Cổ Phần S&S Glove

Vào ngày 06/02/2023 vừa qua, đại diện công ty DIGINET đã có mặt tại nhà máy công ty S&S Glove...

Phần mềm nhân sự DIGINET HR triển khai cho Công ty TNHH SM-Cyclo (Việt Nam)
Phần mềm nhân sự DIGINET HR triển khai cho Công ty TNHH SM-Cyclo (Việt Nam)

Phần mềm nhân sự DIGINET HR triển khai cho Công ty TNHH SM-Cyclo (Việt Nam) đã được ký kết vào ngày...

Nghiệm thu hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP cho CADI-SUN sau 7 năm triển khai
Nghiệm thu hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP cho CADI-SUN sau 7 năm triển khai

Hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP triển khai cho công ty CADI-SUN là một trong những dự án phức tạp...

Triển khai dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Tập đoàn AMANN
Triển khai dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Tập đoàn AMANN

AMANN đã là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chỉ may, chỉ thêu và Sợi...

Triển khai phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR cho công ty TCL Việt Nam
Triển khai phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR cho công ty TCL Việt Nam

Dự án phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR triển khai cho công ty TCL Việt Nam đã chính thức khởi...

Nghiệm thu dự án phần mềm quản trị ERP cho Công ty CP Dệt Đông Quang
Nghiệm thu dự án phần mềm quản trị ERP cho Công ty CP Dệt Đông Quang

Dự án phần mềm quản trị ERP triển khai cho công ty CP Dệt Đông Quang đã được nghiệm thu vào ngày...