Tin công ty

Triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp DIGINET ERP cho công ty phân bón Hà Lan
Triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp DIGINET ERP cho công ty phân bón Hà Lan

Phần mềm quản lý doanh nghiệp DIGINET ERP triển khai cho công ty phân bón Hà Lan chính thức được ký...

Dự án phần mềm DIGINET HR triển khai thành công cho Tổng công ty Việt Thắng
Dự án phần mềm DIGINET HR triển khai thành công cho Tổng công ty Việt Thắng

Phần mềm DIGINET HR triển khai cho Tổng công ty Việt Thắng bao gồm các phân hệ: Nhân sự, Bảo hiểm,...

Mở rộng phân hệ CRM cho công ty Hùng Vương Construction
Mở rộng phân hệ CRM cho công ty Hùng Vương Construction

Vào ngày 22/04/2022 vừa qua, Hùng Vương Construction đã ký kết hợp đồng triển khai mở rộng nhóm...

Triển khai DIGINET ERP cho Công ty CP Bất Động Sản Tiến Phước
Triển khai DIGINET ERP cho Công ty CP Bất Động Sản Tiến Phước

Ngày 06/04/2022 vừa qua, DIGINET và công ty Tiến Phước đã ký kết hợp đồng và kick off dự án triển...

Triển khai thành công phần mềm quản lý cho công ty Lafooco
Triển khai thành công phần mềm quản lý cho công ty Lafooco

Vào ngày 31/3/2022 vừa qua, DIGINET đã thành công kết thúc dự án phần mềm quản lý cho công ty...

Triển khai phần mềm DIGINET ERP cho công ty TNHH Cao su Nguyễn Đỉnh
Triển khai phần mềm DIGINET ERP cho công ty TNHH Cao su Nguyễn Đỉnh

Phần mềm DIGINET ERP triển khai cho công ty Cao su Nguyễn Đỉnh đã được kick off vào ngày...

Nghiệm thu phần mềm DIGINET ERP cho công ty Pan Sevices Hà Nội
Nghiệm thu phần mềm DIGINET ERP cho công ty Pan Sevices Hà Nội

Sau thành công của dự án phần mềm DIGINET ERP triển khai cho Pan Service Hồ Chí Minh, ban lãnh đạo...