Tin công ty

Khởi động dự án triển khai phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Grobest Việt Nam
Khởi động dự án triển khai phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Grobest Việt Nam

DIGINET triển khai phần mềm nhân sự DIGINET HR cho công ty Grobest Việt Nam với các phân hệ như:...

Nghiệm thu phần mềm nhân sự DIGINET HR cho SM-CYCLO (Việt Nam)
Nghiệm thu phần mềm nhân sự DIGINET HR cho SM-CYCLO (Việt Nam)

Phần mềm nhân sự DIGINET HR triển khai cho công ty SM-CYCLO (Việt Nam) gồm các phân hệ như: quản lý...

Triển khai phần mềm ERP cho công ty TNHH Thương mại và Dược Phẩm Sang
Triển khai phần mềm ERP cho công ty TNHH Thương mại và Dược Phẩm Sang

DIGINET chính thức trở thành đơn vị phát triển và triển khai phần mềm ERP cho công ty TNHH Thương...

Nghiệm thu hệ thống quản trị nhân sự DIGINET HR cho Tập đoàn AMANN
Nghiệm thu hệ thống quản trị nhân sự DIGINET HR cho Tập đoàn AMANN

Hệ thống quản trị nhân sự DIGINET HR cho Tập đoàn AMANN đã hoàn thành sau gần một năm triển khai...

Nghiệm thu hệ thống DIGINET HR triển khai cho TNHH SM-CYCLO (Việt Nam)
Nghiệm thu hệ thống DIGINET HR triển khai cho TNHH SM-CYCLO (Việt Nam)

Hệ thống DIGINET HR là hệ thống quản trị nhân sự với các module chức năng toàn diện, giúp doanh...

Triển khai phần mềm quản lý DIGINET ERP cho công ty TNHH Giấy Xuân Mai
Triển khai phần mềm quản lý DIGINET ERP cho công ty TNHH Giấy Xuân Mai

Phần mềm quản lý DIGINET ERP được phát triển và triển khai theo quy trình đặc thù của doanh nghiệp....

Triển khai phần mềm DIGINET HR cho công ty Dan On Foods và Andi Foods
Triển khai phần mềm DIGINET HR cho công ty Dan On Foods và Andi Foods

Phần mềm DIGINET HR là phần mềm quản lý nhân sự toàn diện được DIGINET phát triển và triển khai...