Tin công ty

Triển khai dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Tập đoàn AMANN
Triển khai dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Tập đoàn AMANN

AMANN đã là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chỉ may, chỉ thêu và Sợi...

Triển khai phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR cho công ty TCL Việt Nam
Triển khai phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR cho công ty TCL Việt Nam

Dự án phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR triển khai cho công ty TCL Việt Nam đã chính thức khởi...

Nghiệm thu dự án phần mềm quản trị ERP cho Công ty CP Dệt Đông Quang
Nghiệm thu dự án phần mềm quản trị ERP cho Công ty CP Dệt Đông Quang

Dự án phần mềm quản trị ERP triển khai cho công ty CP Dệt Đông Quang đã được nghiệm thu vào ngày...

Nghiệm thu dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Công ty MPE
Nghiệm thu dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR cho Công ty MPE

Phần mềm nhân sự DIGINET triển khai cho công ty TNHH TM - DV Điện Mạnh Phương (MPE) đã được nghiệm...

Triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp DIGINET ERP cho công ty AA
Triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp DIGINET ERP cho công ty AA

Vừa qua, phần mềm quản trị doanh nghiệp DIGINET ERP đã chính thức được triển khai cho công ty Cổ...

Triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp DIGINET ERP cho công ty phân bón Hà Lan
Triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp DIGINET ERP cho công ty phân bón Hà Lan

Phần mềm quản lý doanh nghiệp DIGINET ERP triển khai cho công ty phân bón Hà Lan chính thức được ký...

Dự án phần mềm DIGINET HR triển khai thành công cho Tổng công ty Việt Thắng
Dự án phần mềm DIGINET HR triển khai thành công cho Tổng công ty Việt Thắng

Phần mềm DIGINET HR triển khai cho Tổng công ty Việt Thắng bao gồm các phân hệ: Nhân sự, Bảo hiểm,...