[Webinar] TOÀN CẢNH SỐ HÓA QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

[Webinar] TOÀN CẢNH SỐ HÓA QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Sau đại dịch Covid-19, bộ phận nhân sự của doanh nghiệp chịu nhiều tác động đã dần chuyển dịch vai trò từ việc chỉ phụ trách các chức năng nhân sự cốt lõi sang tham gia nhiều hơn vào việc hỗ trợ các bộ phận khác. Để có thể thích ứng nhanh chóng với vai trò mới trong tình hình mới, đã đến lúc doanh nghiệp phải số hóa các quy trình nhân sự của mình.

Webinar ” TOÀN CẢNH SỐ HÓA QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ” do DIGINET tổ chức với mục tiêu đem đến nhiều thông tin thực tiễn để công cuộc chuyển đổi số bộ phận nhân sự được chuẩn bị tốt, triển khai thành công.

Thông tin sự kiện “Toàn cảnh số hóa quy trình quản trị nhân sự”

THỜI GIAN: 9h00 – 11h00 ngày 08/01/2022
HÌNH THỨC: trực tiếp qua Zoom và miễn phí tham gia.
Đăng ký tại: Tham gia Webinar  “Toàn cảnh số hóa quy trình quản trị nhân sự”

(Ngay sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được link tham dự qua email. Mỗi đường link không thể đăng nhập trên nhiều thiết bị cùng lúc, vì vậy vui lòng không gửi đường link của bạn cho người khác).

Thông tin diễn giả tham gia sự kiện

quy trình quản trị nhân sự

Bà Hoàng Thiên Hương – Phó Tổng giám đốc DIGINET với 20 năm tư vấn giải pháp và phát triển sản phẩm ERP, HR, CRM v.v.

Ông Phan Hoài Vũ – Chuyên viên tư vấn cấp cao tại DIGINET. Tư vấn và triển khai số hóa quy trình quản lý nhân sự cho hơn 200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Lê Minh Hưng – Tổng Giám đốc CyberLotus, đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ giao dịch điện tử, liên thông với các hệ thống chính phủ điện tử Việt Nam.

Nội dung sự kiện

quy trình quản trị nhân sự

  • Có cần thiết phải số hóa quy trình quản trị nhân sự?
  • Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để việc số hóa thành công?
  • Lựa chọn đối tác cung cấp giải pháp
  • Xây dựng lộ trình phù hợp với doanh nghiệp

Bên cạnh nội dung này, người tham gia sẽ có thời gian giao lưu, đặt câu hỏi trực tiếp với các diễn giả. Sau chương trình, các bạn sẽ được cung cấp các biểu mẫu nhân sự, mẫu báo cáo phân tích dữ liệu nhân sự và video ghi hình sự kiện

Mọi yêu cầu hỗ trợ về sự kiện xin liên hệ: kimchau.huynh@diginet.com.vn