Tính khấu hao tài sản cố định và “nút thắt” trên phần mềm hiện nay

Tính khấu hao tài sản cố định và “nút thắt” trên phần mềm hiện nay

Khấu hao tài sản cố định (Depreciation of Fixed Assets) là việc phân bổ có hệ thống giá trị thu hồi của tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định.

Trong đó, giá trị thu hồi được tính bằng cách lấy nguyên giá của tài sản cố định ghi trên báo cáo tài chính từ đi giá trị thanh lý ước tính của tài sản đó. Thời gian sử dụng hữu ích là thời gian mà tài sản đó phát huy được tác dụng cho sản xuất, kinh doanh.

Suốt quá trình sản xuất diễn ra, tài sản cố định càng tiêu hao; nói cách khác đó là sự giảm sút giá trị của một tài sản theo thời gian. Chẳng hạn như máy móc thiết bị dùng trong sản xuất ngày sẽ cũ đi hay hư hỏng; đến một thời điểm chúng cần sửa chữa hoặc thay mới.

Do đó, việc tính khấu hao tài sản cố định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; giúp công ty chủ động  tạo ra quỹ khấu hao để bù đắp sự hao mòn tài sản.

Hiện nay, có nhiều phương pháp để tính khấu hao tài sản cố định như: phương pháp đường thẳng; phương pháp theo số dư giảm dần có điều chỉnh; phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. Tuy nhiên không phải phương pháp nào cũng được tối ưu trên các phần mềm kế toán hiện có.

khấu hao tài sản cố định

Tính khấu hao tài sản cố định và “nút thắt” trên phần mềm

Theo thông tư 45/2013/TT-BTC và Phụ lục 2 của thông tư 45/2013/TT-BTC quy định doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong các phương pháp khấu hao sau:

  • Khấu hao đường thẳng: phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: phương pháp được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ thay đổi, phát triển nhanh. Trích khấu hao theo phương pháp này, tài sản cố định phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện: tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng); các loại thiết bị, máy móc, dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.
  • Khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm: áp dụng cho các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện: trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm; xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định; công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

Mặc dù có thể lựa chọn một trong ba phương pháp nhưng với tình hình hoạt động thực tế thì hầu hết doanh nghiệp, đặt biệt là doanh nghiệp sản xuất nước ngoài lựa chọn phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

khấu hao tài sản cố định

Theo phương pháp khấu hao này, tài sản cố định được trích khấu hao như sau:

  • Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản cố định. Doanh nghiệp xác định tổng số lượng; khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định.
  • Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất; doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng.

Nhờ đó chi phí được phân bổ hợp lý theo số lượng sản phẩm sản xuất. Khi sản xuất nhiều, tài sản cố định được chuyển vào sản phẩm nhiều; ngược lại những sản phẩm sản xuất ít thì phân bổ giá trị tài sản cố định vào ít hơn. Thông qua đó doanh nghiệp có thể tối ưu nguồn lực cũng như chủ động xây dựng quỹ khấu hao phù hợp với sự hao mòn của tài sản cố định trong quá trình sản xuất.

Để tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp này đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống kế toán hiện đại, tích hợp khoa học công nghệ tiên tiến; nhằm tăng mức độ chính xác, tốc độ xử lý cũng như giảm thời gian và nhân sự thực hiện.

Tuy nhiên, các sản phẩm phần mềm kế toán hiện có trên thị trường vẫn chưa thể xử lý bài toán này một cách hiệu quả. 

Với các phần mềm đóng gói, tính năng và khả năng tùy chỉnh bị hạn chế nên khó có thể giải quyết trơn tru các yêu cầu phức tạp. Trong khi đó, các phần mềm thiết kế riêng theo quy trình gặp khó khăn trong việc đưa ra giải pháp và triển khai giải pháp; nguyên nhân chủ yếu là ở nhân sự và kinh nghiệm phát triển phần mềm cho doanh nghiệp sản xuất. 

Chính vì lý do đó nên khi DIGINET giới thiệu giải pháp khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm đã được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao và lựa chọn trở thành đối tác đáng tin cậy. 

Nếu doanh nghiệp bạn đang gặp vấn đề tương tự và cần người tháo gỡ nút thắt này, hãy liên hệ DIGINET để được tư vấn cụ thể hơn qua hotline: 0908 402 668.

>>> Xem thêm: DIGINET ứng dụng công nghệ phần mềm mới kiến tạo trải nghiệm hoàn hảo