Quản trị phân quyền trên phần mềm được thực hiện như thế nào?

Quản trị phân quyền trên phần mềm được thực hiện như thế nào?

Quản trị phân quyền là một tính năng vô cùng quan trọng của phần mềm quản lý nhân sự. Thông qua tính năng này các nhà quản lý duy trì sự cân bằng trong việc giúp nhân viên cộng tác dễ dàng cũng như đảm bảo an toàn dữ liệu. Tuy nhiên, để “công nghệ hóa” tính năng này đòi hỏi nhà phát triển phần mềm có kinh nghiệm “thực chiến” để đưa ra giải pháp tối ưu và công nghệ phù hợp nhât

Tính năng phân quyền của phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR được phát triển và triển khai chuyên sâu về giải pháp cũng như giao diện, nhằm giúp nhà quản trị giải quyết bài toán quản trị phân quyền một cách toàn diện.

Quản trị phân quyền theo vai trò trên phần mềm DIGINET HR

Hiểu một cách đơn giản thì quản trị phân quyền là quá trình chuyển giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để họ thực hiện công việc thuộc chức năng của mình. Phân quyền có thể chia thành phân quyền theo người dùng và phân quyền theo vai trò.

Trong đó, phân quyền theo vai trò cho phép bạn quản lý quyền ở cấp vai trò. Một khi có sự thay đổi đối với quyền truy cập của một vai trò, nó sẽ tự động tác động đến mọi thành viên có cùng vai trò đó.

Trên phần mềm DIGINET HR, bạn có thể tạo danh sách vai trò một cách dễ dàng. Thông tin vai trò gồm: mã vai trò, tên vai trò, doanh nghiệp, checkbox dữ liệu đặc biệt, checkbox quản lý, checkbox không sử dụng và các thao tác: thêm mới, sửa, lưu, không lưu.

quản trị phân quyền

Đối với thông tin phân quyền được chia thành phân quyền tính năng (quyền hạn) và phân quyền dữ liệu. Cụ thể:

Phân quyền chức năng:

 • Không có quyền
 • Xem dữ liệu
 • Thêm dữ liệu
 • Sửa dữ liệu
 • Toàn quyền (xem, thêm, xóa, sửa)

Phân quyền dữ liệu:

 • Cơ cấu tổ chức
 • Dự án
 • Nhóm lương

quản trị phân quyền

Để thuận tiện trong khi thao tác, phần mềm cung cấp tính năng sao chép quyền. Tính năng này giúp người dùng sao chép quyền của vai trò này sang vai trò kia; có thể sao chép quyền của 1 vai trò này cho 1 hoặc nhiều vai trò khác cùng lúc. Đặc biệt, chỉ có thể sao chép quyền tính năng, không sao chép quyền dữ liệu.

quản trị phân quyền

Đối với thông tin người dùng, bạn có thể trực tiếp thêm người dùng vào vai trò. Dữ liệu này sẽ được trả về theo vai trò đã được chọn ở phần vai trò, bao gồm các thông tin:

 • Mã người dùng
 • Tên người dùng
 • Tên phòng ban
 • Ngày hiệu lực từ
 • Ngày hiệu lực đến
 • Checkbox không sử dụng.

Lưu ý: chỉ cho phép sửa thông tin ngày hiệu lực từ, ngày hiệu lực đến và checkbox không sử dụng.

Để xem chi tiết tính năng quản trị phân quyền trên phần mềm DIGINET HR, bạn có thể xem video hướng dẫn sau đây:

Phân quyền là một nhiệm vụ không thể thiếu của một nhà quản trị. Dưới tác động của công nghệ số nhiệm vụ này cũng được “số hóa” trở thành tính năng quan trọng của phần mềm quản lý nhân sự. Tuy nhiên, việc phân quyền của mỗi doanh nghiệp sẽ không giống nhau, do đó giải pháp triển khai hệ thống phân quyền mang tính đặc thù. Giải pháp của DIGINET sẽ giúp bạn phát triển và triển khai những giải pháp mang tính đặc thù như thế. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và demo giải pháp qua hotline: 0908 402 668.

>>> Xem thêm: Hybrid Work và 5 lưu ý khi áp dụng mô hình làm việc này