Phương pháp tính lương 3P và mối liên hệ với KPI

Phương pháp tính lương 3P và mối liên hệ với KPI

Phương pháp tính lương 3P được đánh giá là một giải pháp lương toàn diện đối với doanh nghiệp. Trong khi phương pháp trả lương truyền thống chú trọng đến bằng cấp, thâm niên, không rạch ròi về năng lực thực thi và đóng góp của mỗi người lao động thì cách trả lương 3P sẽ tạo ra sự công bằng nội bộ. 3P sẽ giúp loại bỏ các yếu tố cảm tính đồng thời tạo nên động lực để người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

>>> Xem thêm: DIGINET triển khai phần mềm quản lý nhân sự cho công ty TNHH TSARSI

Phương pháp tính lương 3P là gì?

Phương pháp tính lương 3P là phương pháp tính lương dựa trên 3 yếu tố gồm: trả lương dựa trên vị trí công việc (P1 – pay for position), trả lương dựa trên năng lực của người giữ vị trí công việc (P2 – pay for person) và trả lương dựa trên hiệu suất làm việc của người giữ vị trí công việc (P3 – pay for performance).

phương pháp tính lương 3p

Trả lương theo vị trí công việc (P1)

Dựa vào bảng mô tả công việc, luật lao động và mức lương trên thị trường của vị trí công việc mà doanh nghiệp sẽ trả lương tương ứng cho từng vị trí.

Có nhiều tiêu chí để doanh nghiệp xác định mức lương cho mỗi vị trí, ví dụ như:
– Môi trường làm việc: xem xét mức độ rủi ro, độc hại của môi trường làm việc để trả lương.
– Khả năng tư duy, ra quyết định và mức độ sáng tạo trong công việc.
– Nỗ lực tinh thần và thế chất dành cho vị trí công việc.

Sau khi xác định các tiêu chí đánh giá sẽ tiến hành lập bảng thang điểm cho từng tiêu chí; sau đó thực hiện đánh giá và tổng hợp kết quả với từng vị trí công việc.

Phương pháp tính lương 3P theo vị trí công việc đảm bảo tính công bằng về tiền lương giữa những người lao động đảm nhận vị trí công việc khác nhau trong doanh nghiệp; bởi vì vị trí công việc phức tạp, yêu cầu người thực hiện phải có năng lực vượt trội thì sẽ nhận mức lương cao hơn và ngược lại. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đánh giá đúng giá trị và tầm quan trọng của từng vị trí công việc để phát huy huy quả của phương pháp tính lương này.

Trả lương theo năng lực cá nhân (P2)

Trả lương theo năng lực cá nhân là trả lương dựa vào trình độ và kỹ năng của người lao động trong việc đáp ứng yêu cầu công việc mà doanh nghiệp đặt ra.

Để trả lương cá nhân đạt hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng khung năng lực cho các vị trí cũng như đánh giá năng lực của người lao động.

Doanh nghiệp có thể căn cứ vào những tiêu chí sau để xác định mức lương theo cá nhân:

– Năng lực chuyên môn của người lao động
– Năng lực cốt lõi, bao gồm các năng lực tốt nhất cần có ở người đảm nhiệm vị trí công việc.
– Năng lực theo vai trò: các khả năng tối thiểu cần có của mỗi trị công việc.

Trả lương theo hiệu suất thực hiện công việc (P3)

Trả lương theo hiệu suất là trả lương theo mức độ hoàn thành công việc của mỗi người lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các cách trả lương theo hiệu suất sau:
– Trả lương hoàn toàn dựa vào hệ số hoàn thành công việc (trả lương theo năng suất được xếp hạng A, B, C). Cách này có ưu điểm là khuyến khích người lao động phấn đấu hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
– Trả lương kết hợp giữa trả lương cứng và lương mềm. Cách thức này mang lại sự yên tâm cho người lao động khi đảm bảo được nhận một khoản tiền lương mỗi tháng; đồng thời khuyến khích họ phấn đấu để hoàn thành tốt công việc.

Phương pháp tính lương 3P theo hiệu suất sẽ đạt được hiệu quả cao khi doanh nghiệp xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc chính xác, phản ánh đúng mức độ cống hiến của mỗi người lao động đối với mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. Để làm được điều đó đòi hỏi đội ngũ đánh giá có chuyên môn cao và kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban có liên quan.

phương pháp tính lương 3p

Mối liên hệ giữa phương pháp tính lương 3P và KPI

KPI (Key Performance Indicators) không còn là khái niệm xa lạ; nhắc đến KPI chúng ta dễ dàng hiểu đó là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc dựa trên một mục tiêu chung đã được xác định.

Dựa theo khái niệm của lương 3P bà KPI, chúng ta có thể thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng. Một cách cụ thể thì xây dựng hệ thống đánh giá KPI là một trong những giai đoạn quan trọng để doanh nghiệp thiết lập hệ thống tính lương 3P. Nói cách khách KPI chính là P3 trong phương pháp tính lương 3P.

KPI là đại lượng dùng để đo lường hiệu suất, hiệu quả, chất lượng thực hiện công việc của mỗi cá nhân, của phòng ban hoặc của toàn doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có được hệ thống tiêu chí đánh giá rõ ràng, cụ thể, được lượng hóa thì việc trả lương theo phương pháp 3P được đảm bảo tính công bằng và chính xác.

Phương pháp tính lương 3P được đánh giá là một giải pháp trả lương khoa học, đảm bảo minh bạch và công bằng khi nhân viên cảm thấy hài lòng vì những cống hiến của họ được ghi nhận và có thù lao xứng đáng. Đây là một trong những yếu tố quyết định để giữ chân và gắn kết người tài với doanh nghiệp. Chính vì thế xây dựng hệ thống lương 3P là cần thiết giúp doanh nghiệp giữ gìn và phát triển nguồn nhân lực một cách bền vững và chất lượng.

DIGINET HR là một hệ thống quản trị nhân sự toàn diện với các chức năng công, phép, lương chuyên sâu. Trong đó giải pháp lương 3P được phát triển và triển khai phù hợp với quy trình đặc thù của mỗi doanh nghiệp. Hãy liên hệ DIGINET qua hotline: 0908 402 668 để được tư vấn trực tiếp.

>>> Xem thêm: Vì sao cần ra quyết định dựa trên dữ liệu?