DIGINET HR – Phần mềm quản trị nhân sự

Phần mềm quản trị nhân sự với 12 phân hệ chức năng quản trị toàn diện và tự động các nghiệp vụ nhân sự như: chấm công, tính phép, tính lương, xây dựng chính sách – chế độ cho nhân viên, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên,…

DIGINET HR – Phần mềm quản trị nhân sự