Chính sách tiền lương 2021 và các quy định mới quan trọng!

Chính sách tiền lương 2021 và các quy định mới quan trọng!

Chính sách tiền lương 2021″ trở thành từ khóa “hot search” hiện nay, khi mà Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Cùng lúc này, hàng loạt các quy định mới liên quan đến người lao động, tiền lương;… được áp dụng. 

Khi hiểu rõ những thông tin này sẽ giúp bộ phận nhân sự hợp pháp chính sách lương của công ty, cũng như xây dựng các chính sách, chế độ làm hài lòng người lao động.

Các thay đổi lớn trong chính sách tiền lương 2021

Xóa bỏ lương tối thiểu ngành

Theo quy định của Bộ luật Lao động, lương tối thiểu là mức lương thấp nhấp được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường; nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Trong quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và theo vùng, ngành. Tuy nhiên, theo luật mới 2019 thì mức lương tối thiểu ngành sẽ KHÔNG còn được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Cũng từ ngày này, Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu dựa trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia; bao gồm tiền lương tối thiểu theo vùng, theo giờ và theo tháng. Trước đó, Chính phủ chỉ công bố mức lương tối thiểu vùng.

Các tiêu chí điều chỉnh lương tối thiểu gồm:

chính sách tiền lương 2021

Một điều đáng chú ý nữa là có thể lương tối thiểu sẽ không tăng trong năm 2021; do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến tình hình hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Quy định về ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương

Bên cạnh các trường hợp nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương như: người lao động kết hôn, con kết hôn, bố/mẹ đẻ, bố/mẹ vợ hoặc chồng chết;… thì theo luật mới, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương khi bố/mẹ nuôi chết.

Theo đó, người lao động cũng được nghỉ 3 ngày như trường hợp bố/mẹ đẻ, bố/mẹ chồng, bố/mẹ vợ chết.

Ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Từ năm 2021, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho 1 người sử dụng lao động thì được nghỉ hưởng nguyên lương: 12 ngày làm việc đối với người làm việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc với người lao động chưa thành viên, bị khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bên cạnh đó, theo luật mới thì người lao động sẽ có 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh và nhận nguyên lương trong 2 ngày nghỉ.

Ủy quyền cho người khác nhận lương

Các quy định chính sách tiền lương 2021 cho phép người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp mình không thể nhận lương trực tiếp.

Tuy nhiên người được ủy quyền có nhận được tiền lương hay không phụ thuộc vào 2 yếu tố: việc ủy quyền đúng pháp luật và người sử dụng lao động đồng ý.

Doanh nghiệp phải gửi bảng kê lương chi tiết cho người lao động

Chính sách tiền lương 2021 yêu cầu khi trả lương cho người lao động, người sử dụng lao động phải gửi kèm bảng kê tiền lương có đầy đủ các thông tin như: tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm ca đêm;…

Thật ra trên thực tế, điều này đã được nhiều doanh nghiệp thực hiện. Thông qua hệ thống quản lý tiền lương hiện đại, mỗi khi nhận lương thì người lao động sẽ nhận được bảng lương chi tiết được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Email;… Điều này khẳng định sự công bằng, minh bạch của doanh nghiệp đối với người lao động; đồng thời giúp doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh, giải quyết sai sót, nhầm lẫn trong việc tính lương.

chính sách tiền lương 2021

Chậm trả lương phải đền bù

Theo quy định năm 2021, đối với trường hợp bất  khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày.

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động. Số tiền đền bù ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không được trả đủ lương

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu: người sử dụng lao động trả không đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trường các trường hợp ngoại lệ được quy định tại Khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2021.

Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào việc trả lương của doanh nghiệp

Điều 93 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, doanh nghiệp được chủ động xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động dựa trên sự thỏa thuận với người lao động.

Tiền lương trả cho người lao động là số tiền để thực hiện công việc; gồm mức lương theo công việc hoặc theo chức danh; phụ cấp lương và các khoản khác. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Ngoài ra, chính sách tiền lương 2021 còn bổ sung thêm quy định về việc người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động. Đáng chú ý, người sử dụng lao động không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Các quy định mới về nhân sự tiền lương chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ vào hoạt động quản trị nhân sự ở mỗi doanh nghiệp. Hy vọng những thông tin trên phần nào giúp bạn chủ động hơn trong việc điều chỉnh các quy định sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.