Áp dụng chuẩn mực IFRS có lợi gì cho các doanh nghiệp Việt Nam?

Áp dụng chuẩn mực IFRS có lợi gì cho các doanh nghiệp Việt Nam?

Chuẩn mực IFRS là chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đang được 166 quốc gia và vũng lãnh thổ áp dụng. IFRS được xem như một ngôn ngữ tài chính chung, giúp các doanh nghiệp giao tiếp và hợp tác kinh doanh với nhau một cách thuận lợi và dễ dàng hơn.

Trước xu hướng chung của tài chính thế giới và sự hội nhập kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam không thể bỏ qua xu hướng chuyển đổi IFRS. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn mơ hồ trước câu hỏi vì sao cần áp dụng IFRS trong khi có chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

>>> Xem thêm: Phần mềm kế toán tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và lớn

Doanh nghiệp Việt cần chuyển đổi từ VAS sang chuẩn mực IFRS

Doanh nghiệp Việt cần áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS trước khi các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) ngày càng khác biệt so với IFRS.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được ban hành dựa trên chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và chuẩn mực IFRS, có điều chỉnh theo thực tiễn của Việt Nam. Hơn nữa, VAS chỉ ứng dụng một phần của IFRS nên thiếu sự đồng bộ; đồng thời từ năm 2005 đến nay, VAS không được cập nhật trong khi IAS và IFRS đã thay đổi rất nhiều. Điều này dẫn đến sự khác biệt rất lớn giữa VAS và IFRS.

Bộ Tài chính đã ban hành nhiều thông tư hướng dẫn áp dụng VAS. Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014 đã đưa VAS đến gần hơn với chuẩn mực IFRS ở một số điều khoản.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng đã đưa ra lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam từ năm 2020-2025.

chuẩn mực IFRS

Lý do doanh nghiệp cần chuyển đổi sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

Sử dụng ngôn ngữ tài chính chung toàn cầu

IFRS đã được sử dụng như là ngôn ngữ chung trong giới tài chính toàn cầu. Nhờ cùng sử dụng một ngôn ngữ mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể giao tiếp một cách hiệu quả hơn.

IFRS đặt ra các quy tắc chung nhằm đảm bảo báo cáo tài chính được thống nhất, minh bạch và có thể do sánh trên phạm vi toàn thế giới. Nói cách khác IFRS tạo ra một ngôn ngữ kế toán không còn phân biệt giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Nâng cao vị thế doanh nghiệp khi hội nhập quốc tế

Trong những năm gần đây, Việt Nam thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhờ vị trí địa lý chiến lược, chi phí lao động cạnh tranh và nên kinh tế thị trường đang phát triển. Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do như Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU,… điều này đã mang đến cơ hội tiếp cận thị trường mới, kích thích các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu,…

Thông qua áp dụng chuẩn mực IFRS doanh nghiệp Việt cũng như nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi từ hội nhập kinh tế: tiếp cận nguồn vốn nước ngoài; phát triển bền vững và tăng năng lực cạnh tranh; phát triển đội ngũ nhân sự kiểm toán, kế toán, v.v. Nhờ đó vị thế của doanh nghiệp Việt ngày càng nâng cao hơn trên thị trường quốc tế.

Đánh giá chính xác giá trị của doanh nghiệp

Mặc dù doanh nghiệp Việt Nam vẫn áp dụng VAS nhưng IFRS sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá tốt hơn về giá trị doanh nghiệp; đặc biệt là trong các trường hợp mua bán, sáp nhập, thêm nhà đầu tư, cổ đông,… Bởi vì chuẩn mực IFRS phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp gần với giá trị vốn hóa tại thời điểm hiện tại và ghi nhận các khoản tổn thất tài chính ngay khi xuất hiện nguy cơ tổn thất.

Ngoài ra, về phần trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS cũng chặt chẽ, chi tiết và minh bạch hơn. Điều này có ý nghĩa lớn đối với mục tiêu kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp.

IFRS bổ sung các hướng dẫn mà VAS và các quy định liên quan còn thiếu

Áp dụng IFRS doanh nghiệp có thể tiếp cận với các hướng dẫn phù hợp mà VAS chưa hướng dẫn; nhờ đó việc lập và trình bày báo cáo tài chính được rõ ràng và chính xác hơn.

Tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính thiết lập theo chuẩn mực IFRS cung cấp thông tin toàn diện, chính xác và kịp thời. Dựa trên dữ liệu đó doanh nghiệp có cơ sở để so sánh với đố thủ cạnh tranh; từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách tăng cường ưu thế dựa vào việc phát triển những điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu.

Áp dụng chuẩn mực IFRS mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Trên thực tế Việt Nam cũng đã xây dựng một lộ trình cụ thể cho việc chuyển đổi IFRS để sẵn sàng hội nhập nền kinh tế toàn cầu.

>>> Xem thêm: Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam?