Thiết kế kho hàng như thế nào để tối đa không gian sử dụng?

Thiết kế kho hàng như thế nào để tối đa không gian sử dụng?

Thiết kế kho hàng tổng quát phù hợp với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Có thể áp dụng cho các loại hình kho hàng phổ biến nhất.

Việc thiết kế kho hàng nhằm tối đa hóa không gian sử dụng và tối thiểu thời gian của một đơn hàng.

Quy trình thiết kế kho hàng tổng quát

Quá trình thiết kế kho hàng điển hình thường bao gồm chuỗi nhiều bước. Trên thực tế, những bước này thường được diễn ra một cách lặp đi lặp lại, bởi vì quyết định ở bước sau có thể đòi hỏi việc phải xem xét lại các quyết định đưa ra ở bước trước.

Do đó, quy trình được đề xuất như sau:

Bước 1: Xác định các yêu cầu (điều kiện) kinh doanh và các ràng buộc thiết kế.

Bước 2: Xác định và thu thập dữ liệu.

Bước 3: Xây dựng cơ sở cho lập kế hoạch.

Bước 4: Xác định những nguyên tắc vận hành.

Bước 5: Đánh giá các loại thiết bị.

Bước 6: Chuẩn bị các cách bố trí bên trong và bên ngoài.

Bước 7: Xây dựng các thủ tục ở mức cao và những yêu cầu hệ thống thông tin.

Bước 8: Đánh giá tính linh hoạt của thiết kế.

Bước 9: Tính toán số lượng thiết bị.

Bước 10: Tính toán số lượng nhân viên.

Bước 11: Xác định chi phí đầu tư và vận hành.

thiết kế kho hàng

Khởi tạo và chấm dứt hoạt động của kho

 • Quy tắc chung: Khởi tạo và chấm dứt hoạt động kho được dựa trên nhu cầu nhận thấy được. Sử dụng kế hoạch dự án chi tiết để khởi tạo và chấm dứt các hoạt động để đảm bảo dịch vụ khách hàng liền mạch.
 • Lỗi thời: Khởi tạo và chấm dứt dựa trên nhu cầu nhận thấy được. Sử dụng kế hoạch dự án chi tiết để di chuyển và thiết lập tài nguyên kho hàng, thiết bị và hàng lưu kho. Chấm dứt theo tình thế.
 • Nâng cao: Khởi tạo và chấm dứt dựa trên mô hình mạng định lượng cập nhật liên tục nhằm xác định vị trí kho tối ưu dựa trên sự cân bằng giữa chi phí hoạt động, chi phí cơ sở, chi phí vận chuyển, đầu tư hàng tồn kho và dịch vụ khách hàng.
 • Hiện đại: Khởi tạo và chấm dứt dựa trên mô hình mạng định lượng cập nhật liên tục nhằm xác định vị trí kho tối ưu dựa trên sự cân bằng giữa chi phí hoạt động, chi phí cơ sở, chi phí vận chuyển, đầu tư hàng tồn kho và dịch vụ khách hàng.

Tham số được sử dụng trong cách bố trí và quyết định về thiết bị

 • Chung: Không có mô hình nào tồn tại. Sizing dựa trên ước tính của ngăn kệ, giá và không gian sàn cần thiết cho nhu cầu hiện tại và tương lai, lấy từ các dữ liệu trong quá khứ.
 • Lỗi thời: Không có mô hình nào tồn tại. Cách bố trí và thiết bị được dựa trên phương pháp trong quá khứnvà nhóm sản phẩm. Không xem xét đến tốc độ và tối ưu hóa di chuyển.
 • Nâng cao: Sử dụng các mô hình bảng tính dựa trên máy tính cho nhu cầu thiết bị và cách bố trí, chi phí được sử dụng. Một số tải vận tốc được xem xét để đặt SKU.
 • Hiện đại: Sử dụng cách bố trí dựa trên máy tính và mô hình mô phỏng luồng công việc được sử dụng. Mô hình này độc lập hoặc là một phần của giải pháp WMS “Cấp bậc Một”. Nó xem xét slotting bằng vận tốc SKU và tối ưu hóa luồng công việc và đường di chuyển.

Cách bố trí và thiết kế thiết bị

 • Chung: Số lượng và thể tích SKU được sử dụng để ước lượng các loại lưu trữ và nhu cầu không gian. Các phương pháp lưu trữ và truy vấn trong quá khứ được giả định trong khi xác định nhu cầu thiết bị.
 • Lỗi thời: Sizing được thực hiện dựa trên sự so sánh của nguyên vật liệu và số lượng được lưu trữ trong quá khứ.
 • Nâng cao: Số lượng và thể tích SKU được sử dụng để ước lượng các loại lưu trữ và nhu cầu không gian. Nhiều phương pháp lưu trữ và truy vấn được đánh giá để xác định nhu cầu thiết bị.
 • Hiện đại: Cách bố trí và thiết kế thiết bị được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ mô hình để tối ưu hóa không gian, SKU slotting và tối ưu hóa di chuyển trong kho với mục tiêu về chi phí, dịch vụ và lợi nhuận.

Đánh giá cấu hình kho hàng

 • Chung: Sự sắp xếp lại đối phó và không thường xuyên của kho hàng.
 • Lỗi thời: Không tối ưu hóa kho. Nguyên vật liệu được di chuyển chỉ khi không gian cần phải được giải phóng cho nhiều nguyên vật liệu hơn hoặc khi những hành động trước đó được đảo ngược.
 • Nâng cao: Sự sắp xếp lại thường xuyên của kho hàng (SKU slotting tĩnh) khi các mô hình chuyển động của hàng lưu kho thay đổi đáng kể.
 • Hiện đại: Slotting SKU động được sử dụng để liên tục tối ưu hóa không gian kho. Sắp xếp lại được dựa trên thay đổi mô hình di chuyển của hàng lưu kho.

Trên thực tế, thiết kế kho hàng theo hướng dẫn trên có thể áp dụng cho các loại hình kho hàng khác nhau. Tuy nhiên cần thường xuyên xem xét, đánh giá lại để hoàn thiện thiết kế tốt hơn.
Việc áp dụng một phần mềm quản lý kho hàng hiện đại có thể giúp doanh nghiệp quản lý dễ dàng và hiệu quả.

Giải pháp quản lý kho hàng bằng sơ đồ trực quan

Mới đây DIGINET đã ra mắt thị trường phần mềm QUẢN LÝ KHO BẰNG SƠ ĐỒ TRỰC QUAN.

thiết kế kho hàng

 • Sơ đồ kho hiển thị trực quan trên màn hình; giúp xác định chính xác vị trí của tất cả các hàng hóa. Nhờ đó giảm thời gian tìm kiếm, sắp xếp hàng hóa đến 50%.
 • Di chuyển hàng hóa hoặc khi có yêu cầu dồn kho bằng các thao tác đơn giản; chỉ cần kéo thả linh hoạt, từ vị trí này đến vị trí mong muốn.
 • Cập nhật trạng thái kho hàng như: còn trống, nhập đầy, không nhập được hàng;…được xử lý qua một vài thao tác nhẹ nhàng.

Và phần mềm quản lý kho bằng sơ đồ trực quan còn nhiều tính năng khác phù hợp với từng ngành, nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn, vui lòng liên hệ hotline: 0908 402 668 để được hỗ trợ trực tiếp.