solutions

Phần mềm quản lý sản xuất chuyên sâu hàng đầu Việt Nam
Phần mềm quản lý sản xuất chuyên sâu hàng đầu Việt Nam

Phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng, tồn kho; lập kế hoạch sản xuất, tự động...

Phần mềm quản lý cho doanh nghiệp Thương mại
Phần mềm quản lý cho doanh nghiệp Thương mại

Tập trung quản lý các đơn vị cung cấp/đại lý; quản lý kho; quá trình mua/bán sản phẩm; khách hàng...

Nhóm ngành Dịch vụ
Nhóm ngành Dịch vụ

Tối ưu ngân sách, nguồn lực và quản trị rủi ro hiệu quả nhằm dự toán tất cả các khoản chi, nhân sự...

Bất động sản
Bất động sản

Kiểm soát tiến độ công việc, chất lượng công việc và các dự toán đầu tư một cách hiệu quả. Đồng...