Sản phẩm

Module Tổng hợp nhận dữ liệu từ các module chi tiết, giúp người dùng tổng hợp dữ liệu để lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
- Hệ thống tài khoản mở và linh hoạt, có thể theo chuẩn kế toán Việt Nam hoặc theo chuẩn quốc tế. Có thể sử dụng song song nhiều hệ thống tài khoản cùng một lúc.
- Thiết lập năm tài chính linh hoạt (từ Tháng 1đến Tháng 12, từ Tháng 4 đến Tháng 5, v.v.).
- Nhập các chứng từ tổng hợp.
- Hỗ trợ nghiệp vụ xung tiêu và nghiệp vụ loại trừ.
- Cho phép nhập dữ liệu tại kỳ điều chỉnh (kỳ 13) giúp doanh nghiệp điều chỉnh số liệu một cách linh hoạt.
- Tự động kết chuyển cuối kỳ và kết chuyển đầu kỳ, phương pháp kết chuyển có thể định nghĩa linh hoạt, có thể kết chuyển từng bước.
- Đối chiếu sổ tổng hợp với sổ chi tiết.
- Truy vấn số dư tài khoản tổng hợp và chi tiết.
- In sổ cái chi tiết, bảng chữ T, nhật ký chứng từ.
- In bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.
- Hỗ trợ in thuyết minh báo cáo tài chính.
- In các báo cáo phân tích tài chính do người dùng tự thiết lập.


liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn