Sản phẩm

TỔNG HỢP
 
  • - Hệ thống tài khoản kế toán mở và linh hoạt: có thể thay đổi hệ thống tài khoản theo chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc cả hai (vừa áp dụng kế toán Việt Nam, vừa áp dụng kế toán quốc tế) 
  • - Tự động kết chuyển cuối kỳ theo các tiêu chí do người dùng thiết lập trước 
  • - Phương pháp kết chuyển linh hoạt: theo tỷ lệ, số tiền, chi tiết từng phòng ban, công trình, hạng mục, … 
  • - Cập nhật các chứng từ tổng hợp và điều chỉnh 
  • - Hỗ trợ truy vấn ngược (drilldown) từ tổng hợp phát sinh tài khoản đến chứng từ gốc 
  • - In chứng từ tổng hợp 
  • - In sổ cái chi tiết, bảng chữ T và nhật ký chứng từ 
  • - In bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt độnh kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 
  • - Báo cáo phân tích theo: phòng ban, tài khoản, công trình, hạng mục, … 
  • - Báo cáo phân tích tài chính do người dùng tự thiết lập theo nhiều chỉ tiêu và định dạng khác nhau 
 

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn