Sản phẩm

TỒN KHO
 
 • - Quản lý hàng tồn kho (vật tư, hàng hóa, thành phẩm, công cụ, …) theo nhiều chủng loại, nhóm hàng, màu sắc, kích cỡ, … 
 • - Không hạn chế về số lượng mặt hàng và số lượng kho hàng 
 • - Một mặt hàng tồn kho được quản lý bởi 5 cấp đơn vị tính khác nhau với 2 số lượng: lượng thực tế và lượng quy đổi; và hệ số chuyển đổi do người dùng thiết lập 
 • - Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ nhập xuất và điều chuyển kho trong doanh nghiệp: nhập mua, nhập nội bộ, …; xuất bán, xuất sản xuất, xuất cho biếu tặng, xuất bán nội bộ, … 
 • - Lập biên bản kiểm kê và xử lý chênh lệch giữa sổ sách và thực tế sau khi kiểm kê 
 • - Lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho chi tiết theo từng kho và từng mặt hàng 
 • - Cảnh báo trong quá trình nhập xuất: như nhập quá mức dự trữ tối đa, xuất quá mức dự trữ tối thiểu cho phép, ... 
 • - Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: thực tế đích danh, FIFO, LIFO, bình quân gia quyền liên hoàn, bình quân gia quyền cuối kỳ 
 • - Bảng kê chi tiết phiếu nhập, xuất kho và điều chuyển nội bộ 
 • - Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho theo: kho, mặt hàng, tài khoản, … 
 • - Báo cáo chi tiết tình hình nhập xuất theo: kho, mặt hàng tồn kho và theo nhà cung cấp 
 • - Báo cáo thẻ kho và số chi tiết vật tư 
 • - Báo cáo phân tích hàng tồn kho theo: nhóm hàng, mặt hàng, chủng loại, màu sắc, kích cỡ, … 
 • - Báo cáo phân tích hàng chậm luân chuyển 
 •  

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn