Sản phẩm

Module Thưởng bán hàng giúp người dùng thiết lập các chính sách thưởng và tính các khoản thưởng trong bán hàng cho nhân viên kinh doanh, môi giới, đại lý hay khách hàng.
- Khai báo đối tượng thụ hưởng. Khai báo đích danh hoặc khai báo theo chức danh. Khai báo nhiều cấp thụ hưởng.
- Thiết lập chính sách thưởng linh hoạt, có thể áp dụng cho riêng từng dự án, loại hình sản phẩm.
- Một chính sách có thể có nhiều đối tượng thụ hưởng: các đối tượng trực tiếp, các đối tượng gián tiếp.
- Hỗ trợ linh hoạt việc thiết lập các điều kiện để hưởng chính sách.
- Hỗ trợ việc thiết lập chính sách cho riêng từng kênh bán hàng: bán trực tiếp, bán qua cộng tác viên, bán qua môi giới, bán qua hình thức trao đổi sản phẩm, v.v
- Xử lý việc chuyển chế độ thưởng của đối tượng đã nghỉ việc sang đối tượng tiếp nhận.
- Tự động tính thưởng cho các chính sách.
- Chuyển bút toán sang các module liên quan như module Phải trả, module Tổng hợp, v.v.


liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn