Module thuế

Sản phẩm

Module Thuế Module Thuế tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh từ các module chi tiết để lập và in các báo biểu liên quan đến thuế.
- Thiết lập và in bảng kê thuế GTGT đầu vào và đầu ra.
- Kết xuất dữ liệu trực tiếp sang phần mềm của cục Thuế.
- Thiết lập và in bảng kê khấu trừ thuế GTGT.
- Hỗ trợ bảng kê thuế cho một số ngành đặc thù: kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ giao nhận, v.v.
- In bảng kê theo nhiều tiêu chí: cục thuế, loại hoá đơn (hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, không có hóa đơn), thuế suất (0%, 5 %,10%, 20%, v.v.)
- Hỗ trợ báo cáo thuế bằng tiền VND cho những doanh nghiệp hạch toán bằng tiền USD.
- Hỗ trợ bảng kê thuế nhà thầu.
- Hỗ trợ bảng kê thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn.
- Quản lý việc đăng ký và sử dụng hóa đơn.
- Đối chiếu bảng kê và sổ cái.

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn