Sản phẩm

Module Thuế Module Thuế tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh từ các module chi tiết để lập và in các báo biểu liên quan đến thuế.
- Thiết lập và in bảng kê thuế GTGT đầu vào và đầu ra.
- Kết xuất dữ liệu trực tiếp sang phần mềm của cục Thuế.
- Thiết lập và in bảng kê khấu trừ thuế GTGT.
- Hỗ trợ bảng kê thuế cho một số ngành đặc thù: kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ giao nhận, v.v.
- In bảng kê theo nhiều tiêu chí: cục thuế, loại hoá đơn (hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, không có hóa đơn), thuế suất (0%, 5 %,10%, 20%, v.v.)
- Hỗ trợ báo cáo thuế bằng tiền VND cho những doanh nghiệp hạch toán bằng tiền USD.
- Hỗ trợ bảng kê thuế nhà thầu.
- Hỗ trợ bảng kê thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn.
- Quản lý việc đăng ký và sử dụng hóa đơn.
- Đối chiếu bảng kê và sổ cái.

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn