Sản phẩm

THÔNG TIN DÙNG CHUNG

  • - Khai báo danh mục và thiết lập các thông số thiết yếu cho toàn hệ thống 
  • - Định dạng số liệu kế toán: loại tiền hạch toán, số thập phân cho số lượng, đơn giá, thành tiền, … 
  • - Khai báo danh mục: khách hàng, nhà cung cấp, đơn vị, phòng ban, … 
  • - Thiết lập các khoản mục phân tích: chi phí, phòng ban, dự án, công trình, hạng mục, … 
  • - Ghi nhận và kiểm soát hoạt động của người dùng trong hệ thống: thời gian truy cập, máy truy cập, nội dung truy cập (thêm, sửa, xóa, …), phân hệ truy cập, … 
 

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn