Sản phẩm

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 
 • - Quản lý tài sản theo từng bộ phận, người tiếp nhận, ngày mua, nhà cung cấp, … 
 • - Hạch toán và ghi nhận các chi phí phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản dở dang chi tiết theo hạng mục và khoản mục phí 
 • - Hạch toán và ghi nhận toàn bộ thông tin về: nguyên giá, khấu hao lũy kế, mức khấu hao, giá trị điều chỉnh, các thông số kỹ thuật của tài sản (hình ảnh, bản vẽ, tài liệu hướng dẫn, …) 
 • - Quản lý chi tiết nguồn vốn hình thành tài sản: vốn kinh doanh, vốn vay, vốn ngân sách, … 
 • - Tự động trích khấu hao hàng tháng theo các chỉ tiêu đã được thiết lập trước và có thể tính chi tiết theo nguồn hình thành tài sản 
 • - Hỗ trợ nhiều phương pháp khấu hao: đường thẳng, sản lượng, khấu hao nhanh, … 
 • - Phân bổ khấu hao linh hoạt theo: tài khoản, phòng ban, công trình, hạng mục, … 
 • - Theo dõi và ghi nhận các nghiệp vụ tác động lên tài sản: thanh lý, đánh giá lại tài sản, di chuyển, thay đổi bộ phận quản lý, người tiếp nhận, tiêu thức phân bổ, … 
 • - In thẻ và phiếu nhập tài sản 
 • - Báo cáo tăng giảm tài sản 
 • - Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao trong kỳ 
 • - Báo cáo lịch sử tác động 
 • - Báo cáo phân tích chi phí xây dựng cơ bản 
 • - Báo cáo phân tích tài sản theo nhiều tiêu chí: nhóm tài sản, bộ phận quản lý, nguồn vốn, … 
 

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn