Sản phẩm

Module Quản trị sản xuất giúp người dùng quản lý quy trình triển khai sản xuất.
- Lập lệnh sản xuất trực tiếp hoặc dựa vào kế hoạch sản xuất.
- Lập và kiểm soát lệnh cấp phát nguyên vật liệu cho từng lệnh sản xuất.
- Thống kê kết quả sản xuất ở từng công đoạn và hỗ trợ lập yêu cầu nhập kho.
- Thống kê nguyên vật liệu tiêu hao và hỗ trợ lập yêu cầu xuất kho.
- Chuyển lệnh sản xuất cho các sản phẩm dở dang theo công đoạn.
- Theo dõi sản phẩm dở dang ở từng công đoạn.
- Theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện theo từng lệnh sản xuất.
- Theo dõi tiến độ thực hiện của đơn hàng theo kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, công việc.
- Theo dõi nhập xuất tồn của mặt hàng theo kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, công việc.
- Theo dõi chi phí sản xuất của kế hoạch sản xuất theo từng bộ phận sản xuất.liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn