Sản phẩm

Module Quản lý vay quản lý các hợp đồng vay, hợp đồng bảo lãnh, tài sản thế chấp, v.v. của doanh nghiệp với các đối tượng khác.
- Lập và theo dõi hợp đồng khung (thời hạn vay, lãi suất, hạn mức tín dụng, giá trị thế chấp, v.v.).
- Quản lý vay cho các dự án đầu tư.
- Quản lý chi tiết các hợp đồng vay, giải ngân. Tự động rã lịch thanh toán, lịch trích lãi (Phân bổ chi phí vay cụ thể theo từng tháng).
- Hỗ trợ phân bổ lãi vay theo tài khoản, hạng mục-dự án.
- Quản lý tài sản thế chấp (giá trị và số lượng), trạng thái của các tài sản thế chấp ở các module khác.
- Quản lý hạn mức từng dự án, hợp đồng khung, hợp đồng chi tiết v.v.
- Điều chỉnh lịch thanh toán: ngày thanh toán, số tiền thanh toán, chuyển đổi tài khoản vay dài hạn sang ngắn hạn, v.v.
- Thực hiện các nghiệp vụ tác động như điều chỉnh lãi suất, hồi tố, gia hạn nợ, trả vốn trước hạn, thay đổi hạn mức, v.v.
- Theo dõi lãi phạt khi trả trước hạn, sau hạn.
- Báo cáo kế hoạch chi trả, số tiền phải trả trong kỳ, lịch thanh toán nợ vay (lãi và gốc).
- Báo cáo tình hình thanh toán.
- Báo cáo tài sản thế chấp.liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn