Sản phẩm

Module Quản lý chất lượng cung cấp cho người dùng những công cụ hữu hiệu để kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong doanh nghiệp.
- Định nghĩa và phân nhóm các yếu tố kiểm tra chất lượng theo nhu cầu của các doanh nghiệp.
- Khai báo quy cách chất lượng.
- Thu thập dữ liệu kiểm tra chất lượng.
- Kiểm tra chất lượng theo nhiều dạng thống kê và phân tích. Hỗ trợ kiểm tra chất lượng cho các nguyên vật liệu từ nhiều nguồn: mua ngoài, thành phẩm nhập kho,bán thành phẩm trong sản xuất, v.v.
- Hỗ trợ nhập kho những sản phẩm đã được kiểm tra chất lượng.
- Hỗ trợ thu thập những sản phẩm đã kiểm tra phải đem đi tái chế để kiểm tra chất lượng lại.
- Thiết lập các chứng từ kiểm tra mẫu, thử nghiệm, chọn mẫu từ các chứng từ phát sinh thực tế.
- Báo cáo phân tích thống kê.


liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn