Sản phẩm

Module Phải trả quản lý tất cả các khoản phải trả, từ các khoản ngắn hạn như phải trả cho nhà cung cấp, phải trả nhân viên, bảo hiểm xã hội, thuế GTGT phải nộp, các khoản phải trả khác, cho đến các khoản dài hạn như nợ và vay dài hạn.
- Quản lý công nợ chi tiết theo đối tượng, nguyên tệ gốc, tài khoản, chứng từ và các khoản mục (hợp đồng, dự án, công trình v.v.).
- Giải trừ công nợ linh hoạt (một phiếu chi cho nhiều hóa đơn, nhiều phiếu chi cho một hóa đơn, phiếu chi và hóa đơn khác loại tiền, v.v.).
- Giải trừ công nợ tự động.
- Quản lý đa tiền tệ (VND, USD, EUR, JPY, v.v.).
- Thực hiện chuyển đổi nguyên tệ của công nợ hoặc nguyên tệ giải trừ.
- Xử lý chênh lệch tỷ giá tự động khi giải trừ công nợ.
- Đánh giá công nợ cuối kỳ theo số dư hoặc theo chứng từ.
- Hỗ tính năng đảo bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh khi đánh giá số dư công nợ vào cuối kỳ.
- Cấn trừ công nợ của cùng một đối tượng giữa tài khoản phải thu và tài khoản phải trả.
- Theo dõi công nợ mua hàng có hóa đơn, chưa có hóa đơn.
- Theo dõi tình hình thuế XNK.
- Truy vấn tình hình số dư công nợ hoặc hóa đơn.
- Báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình công nợ, tình hình thanh toán.
- Báo cáo phân tích tuổi nợ.
- Bảng đối chiếu công nợ.

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn