Sản phẩm

Module Phải thu quản lý các loại công nợ phải thu như tiền hàng, tạm ứng và các khoản phải thu khác.
- Quản lý công nợ chi tiết theo đối tượng, nguyên tệ gốc, tài khoản, chứng từ và các khoản mục (hợp đồng, dự án, công trình v.v.).
- Quản lý công nợ theo mặt hàng (sản phẩm).
- Giải trừ công nợ linh hoạt (một phiếu thu cho nhiều hóa đơn, nhiều phiếu thu cho một hóa đơn, phiếu thu và hóa đơn khác loại tiền, v.v.).
- Giải trừ công nợ tự động.
- Quản lý đa tiền tệ (VND, USD, EUR, JPY, v.v.).
- Thực hiện chuyển đổi nguyên tệ của công nợ hoặc nguyên tệ giải trừ.
- Xử lý chênh lệch tỷ giá tự động khi giải trừ công nợ.
- Đánh giá công nợ cuối kỳ theo số dư hoặc theo chứng từ.
- Hỗ tính năng đảo bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh khi đánh giá số dư công nợ vào cuối kỳ.
- Cấn trừ công nợ của cùng một đối tượng giữa tài khoản phải thu và tài khoản phải trả.
- Quản lý hạn mức tín dụng theo khách hàng, nhóm khách hàng
- Tính lãi phạt trả chậm.
- Truy vấn tình hình số dư công nợ hoặc hóa đơn.
- Quyết toán tạm ứng.
- Báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình công nợ, tình hình thanh toán.
- Báo cáo phân tích tuổi nợ.
- Báo cáo lãi phạt, chiết khấu.
- Bảng đối chiếu công nợ.


liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn