Sản phẩm

PHẢI THU
 
 • - Quản lý công nợ theo đối tượng, nguyên tệ, tài khoản, chứng từ (hóa đơn), hợp đồng, dự án, công trình, … 
 • - Hỗ trợ giải trừ công nợ linh hoạt: theo chứng từ, ngày phiếu, ngày hóa đơn, ngày đáo hạn, số tiền thích hợp, … 
 • - Hạch toán các nghiệp vụ cấn trừ công nợ: cùng tài khoản khác đối tượng, cùng đối tượng khác tài khoản, … 
 • - Tự động cập nhật hạn mức tín dụng theo nhóm khách hàng hoặc khách hàng 
 • - Thực hiện gia hạn nợ chi tiết theo khách hàng, tài khoản hoặc chứng từ 
 • - Tự động xử lý chênh lệch tỷ giá khi giải trừ công nợ 
 • - Đánh giá công nợ cuối kỳ theo số dư hoặc theo từng chứng từ 
 • - Hỗ trợ nghiệp vụ đảo chênh lệch tỷ giá đầu kỳ 
 • - Thực hiện tính chiết khấu thanh toán và phạt trả chậm theo từng khách hàng chi tiết từng chứng từ công nợ 
 • - Báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình công nợ phải thu 
 • - Báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình tạm ứng của nhân viên 
 • - Báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình thanh toán công nợ phải thu 
 • - Phân tích tuổi nợ của từng đối tượng: sắp đến hạn, nợ đến hạn, quá hạn (quá bao nhiêu ngày), ... 
 • - Báo cáo phân tích tình hình công nợ theo nhiều chỉ tiêu: khu vực, nhóm khách hàng, khách hàng, tài khoản, loại nguyên tệ, …
 

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn