Sản phẩm

Module Nhập xuất dữ liệu giúp người dùng chuyển dữ liệu giữa các đơn vị trong cùng một hệ thống (cùng sử dụng LEMON3-ERP) hoặc khác hệ thống (giữa LEMON3-ERP và hệ thống phần mềm khác).
- Khai báo định dạng dữ liệu cần nhập, xuất.
- Thực hiện nghiệp vụ nhập / xuất dữ liệu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khi import. Ví dụ như kiểm tra mã hàng có tồn tại trong hệ thống hay không.
- Hỗ trợ cơ chế đẩy dữ liệu (push) và lấy dữ liệu (pull).
- Hỗ trợ việc đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị. Ví dụ như tự động cập nhật bảng giá bán cho các chi nhánh.
- Hỗ trợ việc kế thừa dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu để phục vụ cho các nhu cầu báo cáo khác nhau.liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn