Sản phẩm

Module Năng lực sản xuất giúp người dùng thẩm định các nguồn lực như máy móc, nhân sự tham gia trong quá trình sản xuất.
- Khai báo các nguồn lực như máy móc, nhân sự cho các bộ phận sản xuất.
- Khi báo năng suất cho các nguồn lực.
- Khai báo năng suất cho nguồn lực kết hợp, ví dụ giữa máy và khuôn.
- Thẩm định năng lực sản xuất để thực hiện kế hoạch sản xuất tổng thể (Master Production Schedules) hay kế hoạch nhu cầu tổng thể (Master Demand Schedules).
- Thẩm định riêng cho nhân sự: khai báo thời gian tăng ca, thời gian làm công việc khác.
- Thẩm định riêng cho máy móc: số ngày làm việc, thời gian làm việc trong ngày, định mức nhân sự vận hành máy.liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn