Sản phẩm

Module Kế toán kinh doanh chứng khoán giúp các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư tài chính có thể dễ dàng hạch toán nghiệp vụ mua, bán các danh mục đầu tư, cũng như nâng cao việc quản lý lãi lỗ của các khoản đầu tư này.
- Thiết lập quỹ & các danh mục đầu tư. Quản lý nhiều quỹ đầu tư (funds, portfolios, v.v.), chi tiết các chỉ mục đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu,v.v.)
- Cho phép nhập liệu bảng giá chứng khoán theo ngày của từng mã chứng khoán cũng như có thể import từ Excel.
- Ghi nhận mua, bán chỉ mục đầu tư
- Đối với nghiệp vụ bán, chương trình cho phép tính giá vốn chứng khoán và từ đó tự động tính và hạch toán lãi lỗ theo từng lần bán chứng khoán.
- Tính giá vốn theo phương pháp FIFO, bình quân gia quyền liên hoàn, bình quân gia quyền cuối kỳ, hay thực tế đích danh
- Ghi nhận cổ phiếu thưởng, cổ tức
- Đánh giá quỹ theo giá trị thị trường.
- Lập dự phòng.
- Theo dõi tồn quỹ
- Hệ thống báo biểu phong phú


liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn