Sản phẩm

Module Kế hoạch cung ứng & sản xuất giúp người dùng lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp sản xuất.
- Hỗ trợ phương thức sản xuất theo đơn hàng (make to order), sản xuất lưu kho (make to stock), hoặc kết hợp.
- Lập kế hoạch nhu cầu tổng thể (Master Demand Schedules). Tập hợp nhu cầu từ: đơn hàng, kế hoạch bán hàng, v.v.
- Lập kế hoạch sản xuất tổng thể (Master Production Schedules). Cân đối cung cầu theo thời gian để tính toán nhu cầu sản xuất thành phẩm, bán thành phẩm.
- Lập kế hoạch NVL (Material Requirement Planning). Cân đối cung cầu NVL dựa vào định mức theo thời gian.
- Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu theo phương pháp Min Max đối với những mặt hàng có nhu cầu phát sinh thường xuyên và đều đặn.
- Truy vấn linh động các nhu cầu sản xuất và đi mua theo nhiều góc độ thời gian (chi tiết theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng).
- Đề xuất mua nguyên vật liệu.
- Tạo lệnh sản xuất.liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn