Sản phẩm

Module Hợp nhất dữ liệu giúp các tập đoàn lên báo cáo hợp nhất dữ liệu của các đơn vị thành viên.
- Tạo danh mục các đơn vị thành viên của tập đoàn.
- Quản lý quá trình góp vốn, điều chỉnh vốn và thoái vốn ở các đơn vị thành viên.
- Các đơn vị thành viên tự gửi báo cáo trong hệ thống.
- Import báo cáo từ file Excel.
- Xử lý các bút toán giao dịch nội bộ.
- Hỗ trợ các bút toán điều chỉnh.
- Hỗ trợ nhiều báo cáo tích hợp: Kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC, v.v.
 


liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn