Sản phẩm

Module Giá thành sản phẩm giúp người dùng tập hợp chi phí và tính giá thành cho các sản phẩm sản xuất.
- Đối tượng tập hợp chi phí (tập phí, cost center) đa dạng: theo phân xưởng, phòng ban, dây chuyển sản xuất, công đoạn, đơn hàng, lệnh sản xuất, nhóm sản phẩm v.v.
-  Hỗ trợ các tập phí gián tiếp (không có sản phẩm đầu ra) để tập hợp các chi phí chung, sau đó sẽ phân bổ xuống các tập phí trực tiếp (có sản phẩm đầu ra).
-  Tính giá thành theo nhiều bước, tách chi phí sản xuất linh hoạt.
-  Xử lý nhiều loại kết quả sản xuất: thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu thừa, sản phẩm phụ, phế liệu thu hồi v.v.
-  Nhiều phương pháp xác định giá trị dở dang: theo mức độ hoàn thành, quy về nguyên vật liệu, v.v.
-  Phương pháp phân bổ đa dạng: theo định mức, theo hệ số, theo tỷ lệ, kết hợp các phương pháp.
-  Xử lý nguyên vật liệu thay thế một cách linh hoạt khi tính giá thành phân xưởng.
-  Hỗ trợ tính giá thành phân xưởng (nhập kho) và giá thành quản lý (giá thành phân xưởng + chi phí tiêu thụ và chi phí quản lý).
-  Phân bổ giá thành theo quy cách sản phẩm, phân bổ xuyên kỳ kế toán.
-  Hỗ trợ tính giá thành tái chế.
-  Hỗ trợ kiểm tra giá thành trước khi phân bổ, xử lý chênh lệch sau phân bổ để nhanh chóng xác định các sai sót, chênh lệch trong kết quả.
-  Truy vấn đối chiếu giá thành với kế toán tổng hợp.
-  Báo cáo phân tích giá thành.
-  Báo cáo so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch.liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn