Sản phẩm

Module Giá thành dự án bất động sản cung cấp giải pháp tính giá thành sản phẩm bất động sản cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
- Khai báo đối tượng tính giá thành như bể bơi, khu thương mại, tháp, căn hộ v.v
- Tập hợp chi phí phát sinh từ hợp đồng thi công, hợp đồng vay, cũng như giảm chi phí từ hợp đồng tiền gửi và các chi phí phát sinh không có hợp đồng.
- Dựa trên dự toán chi phí ban đầu và tập hợp chi phí đã phát sinh để ước tính chi phí chưa phát sinh hoặc điều chỉnh chi phí đã phát sinh.
- Phân bổ chi phí cho đối tượng tính giá thành, sản phẩm bất động sản theo nhiều phương pháp: nhập trực tiếp, tính tự động theo tỷ lệ diện tích.
- Dựa trên giá trị đã xuất hóa đơn để trích trước chi phí giá thành dự án.
- Tính giá thành cho từng đối tượng tính giá thành và sản phẩm bất động sản.
- Kế thừa giá thành đã tính để ghi nhận bút toán nhập kho bất động sản đã hoàn thành.
- Xử lý chênh lệch giữa các lần tính giá thành nhằm bảo đảm tồn kho bằng giá thành của lần tính gần nhất.
- Theo dõi so sánh giá thành sản phẩm qua các lần tính.
- Theo dõi so sánh giá trị ước tính dự toán và giá trị đã phát sinh.
- Theo dõi tổng hợp phân bổ chi phí phát sinh theo từng đối tượng của dự án.
- Theo dõi tổng hợp phân bổ chi phí phát sinh theo từng hạng mục của dự án.
- Theo dõi tổng hợp/chi tiết nhập-xuất-tồn sản phẩm bất động sản.


liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn