Sản phẩm

GIÁ THÀNH
 
 • - Đối tượng tập hợp chi phí đa dạng tùy thuộc vào nhu cầu quản lý của doanh nghiệp theo từng thời điểm: công đoạn, lô, tháng, đơn hàng, phân xưởng, nhóm sản phẩm, ... 
 • - Tách chi phi phí chung theo nhiều phương pháp: hệ số, định mức, kết quả sản xuất, số lượng sản phẩm, chi phí NVL, chi phí nhân công hoặc chi phí khác 
 • - Đối tượng tính giá thành đa dạng tùy thuộc nhu cầu quản lý của mỗi doanh nghiệp: theo nhóm sản phẩm, sản phẩm, đơn hàng hoặc công đoạn sản xuất, … 
 • - Tính giá thành theo nhiều phương pháp khác nhau: định mức, hệ số, tỷ lệ, phân bổ trực tiếp, chi phí nguyên liệu chính, … và có thể kết hợp các phương pháp 
 • - Báo cáo tập hợp chi phí và phân bổ NVL 
 • - Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất và kết quả phân bổ 
 • - Báo cáo kết quản sản xuất theo ngày, tuần, tháng hoặc năm chi tiết theo từng phân loại: thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang, … 
 • - Báo cáo phân tích giá thành sản phẩm theo chi tiết theo từng yếu tố chi phí cấu thành 
 • - Báo cáo so sánh giá thành giữa thực tế và định mức để kiểm soát và đánh giá hiệu quả trong sản xuất. 
 • - Báo cáo phân tích biến động giá thành qua nhiều kỳ, nhiều đơn hàng. 
 • - Báo cáo giá thành toàn bộ (bao gồm giá thành phân xưởng và chi phí lưu thông, quản lý). 
 

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn