Sản phẩm

Module Công cụ dụng cụ giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.
- Quản lý chi tiết CCDC: số lượng, giá trị, bộ phận sử dụng.
- Theo dõi quá trình sử dụng, di chuyển qua các bộ phận.
-  Hình thành CCDC thông qua kho hoặc không thông qua kho.
- Tiêu thức phân bổ chi phí linh hoạt: theo tài khoản chi phí, phòng ban, công trình, dự án - hạng mục, tập phí (giá thành), v.v.
- Hỗ trợ điều chỉnh các tiêu thức phân bổ.
- Hỗ trợ nhiều phương pháp phân bổ chi phí: phân bổ đều, phân bổ theo tỷ lệ, phân bổ theo tỷ trọng.
- Tự động phân bổ chi phí và đi các bút toán kế toán liên quan.
- Thực hiện nghiệp vụ xuất nhập kho CCDC.
- Xử lý các nghiệp vụ tác động như: di chuyển (có thay đổi tài khoản phân bổ hay không), báo hỏng, thanh lý.
- Kiểm kê CCDC.
- Báo cáo phân bổ chi phí.
- Báo cáo tổng hợp và chi tiết.
- Báo cáo nhập xuất tồn CCDC.
- Báo cáo CCDC đang sử dụng.liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn