Sản phẩm

CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 • - Quản lý chi tiết CCDC theo: số lượng, giá trị và bộ phận sử dụng 
 • - Theo dõi quá trình di chuyển công cụ dụng cụ: từ bộ phận nào đến bộ phận nào? Số lượng bao nhiêu? … 
 • - Xử lý nghiệp vụ báo hỏng: số lượng hỏng, giá trị còn lại cần phân bổ, phòng ban quản lý, … 
 • - Xử lý nghiệp vụ thanh lý: số lượng thanh lý, giá trị thanh lý, phòng ban quản lý, … 
 • - Xử lý các nghiệp vụ: thay đổi tình trạng phân bổ, thời gian phân bổ và tiêu thức phân bổ 
 • - Hỗ trợ xử lý và hạch toán nghiệp vụ nhập kho trở lại công cụ dụng cụ 
 • - Lập biên bản kiểm kê theo định kỳ 
 • - Tự động tính phân bổ hàng tháng theo các chỉ tiêu đã được thiết lập trước và hạch toán các tài khoản liên quan 
 • - Hỗ trợ nhiểu phương pháp phân bổ: tỷ lệ, tỷ trọng hoặc phân bổ đều 
 • - Phân bổ chi phí công cụ linh hoạt theo: tài khoản, phòng ban, công trình, hạng mục, … 
 • - Báo cáo tình hình sử dụng công cụ dụng cụ theo ngày, tuần, tháng hoặc năm 
 • - Báo cáo phân bổ chi phí công cụ dụng cụ 
 • - Báo cáo công cụ dụng cụ đang dùng và công cụ dụng cụ hỏng 
 • - Báo cáo tổng hợp và chi tiết nhập xuất tồn công cụ dụng cụ 
 • - Báo cáo tình hình thanh lý công cụ dụng cụ 
 • - Báo cáo phân tích các nghiệp vụ tác động công cụ dụng cụ 
 

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn