Sản phẩm

Module Chi phí trả trước giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến chi phí trả trước trong doanh nghiệp.
- Quản lý chi tiết các thông tin liên quan đến chi phí trả trước: kỳ hình thành, số kỳ phân bổ, mức phân bổ, v.v.
- Tiêu thức phân bổ linh hoạt: theo tài khoản chi phí, phòng ban, công trình, dự án - hạng mục, tập phí (giá thành), v.v.
- Tự động phân bổ chi phí.
- Ghi nhận các nghiệp vụ tác động lên chi phí trả trước.
- Hỗ trợ nghiệp vụ ngưng phân bổ, tái phân bổ.
- Hỗ trợ nghiệp vụ thay đổi thời gian phân bổ, thay đổi tiêu thức phân bổ.
- Báo cáo phân bổ chi phí trả trước.
- Báo cáo tổng hợp chi phí trả trước.
liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn