Sản phẩm

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 
  • - Quản lý chi tiết chi phí trả trước theo từng loại chi phí 
  • - Xử lý các nghiệp vụ: thay đổi tình trạng phân bổ, thời gian phân bổ, tiêu thức phân bổ và bộ phận quản lý 
  • - Tự động tính phân bổ hàng tháng theo các chỉ tiêu đã được thiết lập trước và hạch toán các tài khoản liên quan 
  • - Hỗ trợ nhiều phương pháp phân bổ: tỷ lệ hoặc phân bổ đều 
  • - Phân bổ chi phí trả trước linh hoạt theo: tài khoản, phòng ban, công trình, hạng mục, … 
  • - Báo cáo tổng hợp thống kê chi phí trả trước theo tháng, quý, năm 
  • - Báo cáo tình hình phân bổ chi phí trả trước 
  • - Báo cáo phân tích chi phí trả trước theo nhiều tiêu chí: nhóm chi phí, bộ phận quản lý, nguồn phân bổ, phòng ban, dự án, … 
 

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn