LEMON3-ERPLEMON3-ERP là một hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resources Planning - ERP).

LEMON3-ERP có thể ứng dụng ở hầu hết các phòng ban trong một doanh nghiệp (V/d: phòng kế toán, phòng kinh doanh, bộ phận sản xuất, phòng hành chánh nhân sự, phòng cung ứng, v.v.)  để giúp các phòng ban thực hiện công việc của họ nhanh chóng và hiệu quả.

LEMON3-ERP được thiết kế là một hệ thống với nhiều module, mỗi module sẽ giải quyết một phần hành riêng biệt trong một doanh nghiệp, ví dụ như module Bán hàng, module Phải Thu, module Thuế, module Tồn kho, v.v. Với phiên bản 3.90 (Tháng 3/2013) LEMON3-ERP có hơn 60 modules được chia thành 5 nhóm. LEMON3-ERP là một hệ thống thống nhất nên giữa các module có sự chuyển và liên kết dữ liệu với nhau.

Module Nhân sự

Module Nhân sự quản lý hồ sơ nhân viên, thực hiện các nghiệp vụ liên quan ...

Module Y tế và Bảo hiểm

Module Y tế & Bảo hiểm quản lý hồ sơ bảo hiểm, thực hiện các nghiệp ...

Module Quản lý phép

Module Quản lý phép giúp người dùng quản lý, tính toán và thống kê phép của ...

Module Quản lý trang thiết bị

Module Trang thiết bị lao động giúp doanh nghiệp quản lý việc cấp phát và thu ...

Module Chính sách - Chế độ

Module Chính sách chế độ giúp người dùng định nghĩa và thực hiện các chế độ ...

Module Chấm công

Module Chấm công giúp người dùng chấm công và xử lý dữ liệu công phát sinh ...

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn