LEMON3-ERPLEMON3-ERP là một hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resources Planning - ERP).

LEMON3-ERP có thể ứng dụng ở hầu hết các phòng ban trong một doanh nghiệp (V/d: phòng kế toán, phòng kinh doanh, bộ phận sản xuất, phòng hành chánh nhân sự, phòng cung ứng, v.v.)  để giúp các phòng ban thực hiện công việc của họ nhanh chóng và hiệu quả.

LEMON3-ERP được thiết kế là một hệ thống với nhiều module, mỗi module sẽ giải quyết một phần hành riêng biệt trong một doanh nghiệp, ví dụ như module Bán hàng, module Phải Thu, module Thuế, module Tồn kho, v.v. Với phiên bản 3.90 (Tháng 3/2013) LEMON3-ERP có hơn 60 modules được chia thành 5 nhóm. LEMON3-ERP là một hệ thống thống nhất nên giữa các module có sự chuyển và liên kết dữ liệu với nhau.

Module tài sản cố định

Module Tài sản cố định có chức năng quản lý tài sản và các nghiệp vụ ...

Module thuế

Module Thuế Module Thuế tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh từ các module chi tiết ...

Module tổng hợp

Module Tổng hợp nhận dữ liệu từ các module chi tiết, giúp người dùng tổng hợp ...

Module phải trả

Module Phải trả quản lý tất cả các khoản phải trả, từ các khoản ngắn hạn ...

Module phải thu

Module Phải thu quản lý các loại công nợ phải thu như tiền hàng, tạm ứng ...

Module vốn bằng tiền

Module Vốn bằng tiền giúp người dùng quản lý các tài khoản tiền và xử lý ...

liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn